Termeni si conditii

Spread the love

Termeni si conditii

Website:  domeniul www.placi-decorative.ro și subdomeniile acestuia;

Cumpărător:  orice persoană fizică sau juridică care plasează o comandă pe Website;

Vânzător: 

Anaser Construct  S.R.L.

CIF – RO 47574204

Nr. Reg. Comerțului –

J40/2045/2023

Depozit Soseaua Bucuresti, Nr 41, Ciorogârla, Ilfov

Telefon mobil – 0723184006//0768051255

Email – comenzi@placi-decorative.ro

Categorii produse:

 –placi polistiren decorativ.

Membru: persoana fizică, persoană juridică sau orice altă entitate juridică care are sau obține acces la Conținut, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau în baza unui acord de utilizare între Vânzător  pe de o parte și acesta pe de altă parte și care necesită crearea și utilizarea unui Cont;

Cont: ansamblul format dintr-o adresă de e-mail si o parolă care permit unui singur Membru accesul la zone restricționate ale Website-ului prin care se face accesul la Serviciu;

Utilizator: orice persoană care vizitează și/sau interacționează cu Website-ul

Client: persoana fizică, persoana juridică sau orice altă entitate juridică care are sau obține acces la Conținut si Serviciu, ulterior creării Contului de Membru;

Serviciu: serviciul  de comerț electronic condus exclusiv pe porțiunile public disponibile ale Website-ului, în sensul acordării posibilității Clientului să contracteze produse și/sau servicii folosind mijloace exclusiv electronice, incluzând și alte mijloace de comunicare la distanță (inclusiv telefonic);

Conținut:toate informațiile aflate pe Website care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament numeric, respectiv:

conținutul oricărui e-mail trimis Utilizatorilor sau Clienților săi de către Vânzător  prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;

orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat al Vânzătorului  către Client, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;

informații legate de produsele, serviciile și/sau tarifele practicate de Vânzător  într-o anumită perioadă;

informații legate de produsele, serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care Vânzătorul  au încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;

date referitoare la Vânzător , sau alte date privilegiate ale acestora.

Poduse/Bunuri: orice produs pus la dispoziția cumpărătorului prin intermediul Website-ului și care urmează a fi furnizate după încheierea Contractului;

Comanda:document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Website-ului intenția sa de a achiziționa Bunuri și Servicii de pe Website;

Specificații: toate specificațiile și/sau descrierile, așa cum sunt menționate/descrise pe Website;

Contract: plasarea unei Comenzi valide de către Cumpărător și acceptarea acesteia de către Vânzător;

Contract la distanță: orice contract încheiat între profesionist și consumator în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii la distanță organizat, fără prezența fizică simultană a profesionistului și a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanță, până la și inclusiv în momentul în care este încheiat contractul, potrivit Ordonanței de urgență nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice;

Newsletter / Alertă: mijlocul de informare periodic, exclusiv electronic, asupra produselor, serviciilor și/sau promoțiilor desfășurate de către Vânzător  într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Vânzătorului cu referire la informațiile conținute de acesta.

Tranzacție: încasare sau rambursare a unei sume rezultată din vânzarea unui Produs / Serviciu de către Vânzător  către Client, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Vânzător , indiferent de modalitatea de livrare.

Document: Prezentele Termeni și Condiții. 

 1. ACORD

2.1. Pentru utilizarea magazinului nostru virtual, este necesar să fiți de acord cu Termenii și Condițiile noastre. Vă rugăm sa le citiți cu atenție. Informarea dumneavoastră cu privire la Termenii si condițiile noastre va preceda orice act sau fapt de natură să determine obligații pentru părțile contractante. Vizitarea și utilizarea Website-ului sunt condiționate de acceptarea acestor condiții de utilizare.

 1. CARACTERUL OBLIGATORIU

3.1. Folosirea Serviciului implică aderarea Membrului sau Clientului la prezentele Termeni și Condiții prin acceptarea expresă de către dumneavoastră a prezentului Document. Dacă una dintre prevederile acestui act se vădește a fi nulă sau invalidă, toate celelalte rămân valabile, pe cât posibil. În cazul în care se fac referiri la alte Website-uri nu garantăm și/sau confirmăm sub nicio formă tipul de informație pe care îl veți găsi pe acestea. Rămâne la aprecierea dumneavoastră dacă vizitați sau nu aceste Website-uri și luați sau nu în considerare informația găsită acolo. 

3.2. Accesul la Serviciu se face exclusiv prin accesarea Website-ului public disponibil www.placi-decorative.ro. 

3.3. Prin folosirea Website-ului/Conținutului/Serviciului, Membrul sau Clientul este singurul responsabil pentru toate activitățile care decurg prin folosirea acestuia. De asemenea, acesta răspunde pentru orice daune materiale, intelectuale sau electronice sau de orice altă natură produse Website-ului, Conținutului, Serviciului, societății Vânzătorului, , sau oricărui terț cu care Vânzătorul are încheiate contracte, în conformitate cu legislația română în vigoare. 

3.4. În cazul în care Utilizatorul sau Clientul nu este de acord și/sau nu acceptă și/sau își revocă acceptul dat pentru Document, acesta renunță la accesul la Serviciu, alte servicii oferite de Vânzător  prin intermediul Website-ului, primirea newslettere-lor/alertelor și/sau comunicărilor din partea Vânzătorului de orice natură (electronic, telefonic, etc), fără nicio garanție ulterioară din partea Vânzătorului sau a Partenerilor acestuia. 

3.5. Vânzătorul va șterge toate datele care fac referire la acesta din baza lor de date, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese. 

3.6. Clientul / Membrul poate reveni în orice moment asupra deciziei sale de a fi de acord și/sau a accepta Documentul, sub forma în care acesta va fi disponibil în acel moment. 

3.7. Pentru a-și exercita dreptul de a nu fi de acord și/sau nu accepta și/sau își revoca acceptul dat pentru Document, acesta poate să contacteze Vânzătorul , sau să folosească legăturile din conținutul primit de la Vânzător  destinate acestui scop. 

3.8. Clientul nu poate să revoce acordul exprimat în favoarea Documentului pe perioada derulării unui Contract sau până în momentul în care acesta nu achită contravaloarea tuturor Contractelor încheiate cu Vânzătorul . 

3.9. În cazul în care Clientul a achitat contravaloarea tuturor Contractelor neonorate față de Vânzător  și își revocă acordul exprimat în favoarea Documentului pe perioada derulării unei Comenzi, Vânzătorul va anula Comanda acestuia fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese. 

3.10. Acest Website este adresat doar Membrilor persoane juridice, entităților juridice și persoanelor fizice care au cel puțin 18 ani, care au parcurs etapele înregistrării corespunzătoare și care nu au fost suspendați sau înlăturați de către Vânzător , indiferent de motivul suspendării sau al înlăturării. Posibilitatea de a comanda online este disponibilă doar persoanelor cu sediul / domiciliul în România. Devenind Membru, persoana declară faptul că întrunește condițiile sus menționate.

 1. CONȚINUT

4.1. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Website, sunt proprietatea exclusivă a Vânzătorului, acestora fiindu-le rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare). 

4.2. Membrului sau Clientului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de Vânzător, includerea oricărui conținut în afara Website-ului www.placi-decoarative.ro, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Vânzătorului sau  asupra conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, decât cu acordul expres al Vânzătorului sau . 

4.3. Orice Conținut la care Membrul sau Clientul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența Documentului, în cazul în care Conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între Vânzător  și acesta, și fără nici o garanție implicit sau expres formulată din partea Vânzătorului  cu referire acel conținut.

4.4. Membrul sau Clientul poate copia, transfera și/sau utiliza conținut numai în scopuri personale sau necomerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederi ale Documentului.

4.5. În cazul în care Vânzătorul  conferă Membrului sau Clientului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct un anumit conținut la care Membrul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe Website sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea Vânzătorului pentru respectivul Membru / Client sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare. 

4.6. Niciun conținut transmis către Membru sau Client, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc.) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea Vânzătorului sau a  și/sau al angajatului Vânzătorului sau al  care a mijlocit transferul de conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul conținut. 

4.7. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin Document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există. 

4.8. Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica sau de a adăuga noi reguli și restricții în ceea ce privește conținutul Website-ului, în orice moment. 

4.9. Pentru orice problemă legată de încălcarea drepturilor de autor vă rugăm să ne contactați la mail office@placi-polistiren.ro  

 1. CONTACT

5.1. Vânzătorul  publică pe Website datele complete și corecte de identificare și contactare de către Client sau Membru. 

5.2. Prin utilizarea formularului de contact sau al serviciului prezent pe Website, Membrul sau Clientul permite Vânzătorului să îl contacteze prin orice mijloc disponibil incluzând și mijloacele electronice. 

5.3. Completarea parțială sau integrală a formularului de contact și trimiterea acestuia nu reprezintă în niciun fel un angajament din partea Vânzătorului de a contacta Membrul sau Clientul. 

5.4. Accesarea Website-ului, folosirea informațiilor prezentate în cadrul acestuia, vizitarea paginilor, trimiterea de e-mailuri sau notificări adresate Vânzătorului se realizează în mod electronic, telefonic, sau orice alt mod de comunicare disponibil Membrului sau Clientului și Vânzătorului, considerându-se astfel că acesta consimte la primirea notificărilor din partea Vânzătorului sau a  în modalitate electronică și/sau telefonică, incluzând și comunicări prin e-mail sau prin anunțuri pe Website. 

5.5. Vânzătorul  își rezervă dreptul de a nu răspunde tuturor solicitărilor de orice natură, primite prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc).

 1. Newslettere și alerte

6.1. În momentul în care, Membrul sau Clientul își creează un Cont pe Website, acceptând Documentul (Termeni și Condiții), acesta are dreptul de a-și exprima sau nu acordul cu privire la primirea de newslettere și/sau alerte din partea Vânzătorului. Membrii sau Clienții care își creează Cont pe Website oferă numele și informațiile lor reale, iar noi avem nevoie de ajutorul dumneavoastră pentru păstrarea acestor detalii ca atare.

6.2. Datele preluate de la Membru în scopul expedierii newslettere-lor și/sau alertelor, pot și vor fi folosite de către Vânzător și Partenerii săi în limitele Politicii de confidențialitate. 

6.3. Renunțarea la primirea newslettere-lor și/sau alertelor de către Membru sau Client se poate face în orice moment:

folosind legătura special destinată din cadrul oricăror newslettere și/sau alerte primite;

prin modificarea acceptului sau de a primi newslettere și/sau alerte și folosind pagini din zonele restricționate, prin folosirea Contului;

prin contactarea Vânzătorului, conform cu informațiile de contactare, și fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese. 

6.4. Renunțarea la primirea newslettere-lor și/sau alertelor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru document. 

6.5. Vânzătorul își rezervă dreptul de a selecționa persoanele cărora le va trimite newslettere și/sau alerte cât și dreptul de a elimina din baza sa de date orice Membru sau Client care și-a exprimat anterior consimțământul de a primi newslettere și/sau alerte, fără nici un angajament ulterior din partea Vânzătorului, sau a vreunei notificări prealabile a acestuia. 

Vânzătorul  nu va include în newslettere și/sau alerte transmise Membrului sau Clientului, nici un alt fel de material publicitar sub formă de conținut care să facă referire la vreun terț care nu este partener al Societății Vânzătorului, la momentul expedierii newslettere-lor și/sau alertelor.

 1. POLITICA DE CONFIDENTIALITATE poate fi consultată aici. 
 2. POLITICA DE COOKIES  poate fi consultată aici.
 1. MODIFICAREA CONDIȚIILOR DE UTILIZARE

9.1. Pentru a le face mai adecvate scopului de a avea o excelentă colaborare cu dumneavoastră, aceste condiții de utilizare se pot modifica oricând, fără niciun preaviz sau notificare. De aceea, vă rugăm să reveniți pe această pagină de fiecare dată când utilizați Website-ul.

 1. CESIONAREA ȘI SUBCONTRACTAREA

10.1. Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru servicii ce țin de onorarea Comenzii, cu informarea Clientului/Membrului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

 1. ACCESUL LA SERVICIU

11.1. Accesul la serviciu este permis oricărui Membru care posedă sau își creează un Cont. Pentru a i se permite accesul la serviciu, Membrul va trebui să accepte prevederile Documentului. 

11.2. Vânzătorul  își rezervă dreptul de a limita accesul Clientului la Serviciu și de a șterge Contul acestuia în cazul în care consideră că în baza comportamentului avut de către Client, accesul și existența Contului Clientului ar putea prejudicia în vreun fel Vânzătorul. 

11.3. Fiecare Membru poate avea un singur Cont. Este interzisă partajarea unui Cont intre mai mulți Membri/Clienți. 

11.4. În situația în care se descoperă accese de acest gen, Vânzătorul își rezervă dreptul de a anula sau a suspenda accesul Clientului la Conținut său Serviciu.

 1. PRODUSE, SERVICII ȘI MODALITATEA DE PLATĂ

12.1. Vânzătorul  poate publica pe Website informații despre produse, servicii și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care Vânzătorul au încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă și în limita stocului disponibil. 

12.2. Produsele și/sau serviciile achiziționate prin intermediul Serviciului sunt destinate exclusiv uzului personal al Clientului. 

12.3 Vânzătorul  poate limita capacitatea de achiziționare a unor produse sau servicii disponibile pe Website la un moment dat, unuia sau mai multor Clienți. 

12.4. Toate tarifele aferente produselor sau serviciilor prezentate pe Website sunt exprimate în lei (RON) și includ TVA. 

12.5. Tarifele afișate pe Website si tăiate de o linie semnifică prețul nediscountat al unui produs care se afla intr-o perioada promotionala de reduceri de preturi.

12.6. Facturarea produselor achiziționate se face exclusiv în RON. În cazul în care plata se face prin card bancar, aceasta va fi confirmată în momentul în care se va emite factura către Client. Până în acel moment contravaloarea comenzii va fi blocată pe contul Clientului nefiind transferată în conturile Vânzătorului. 

12.7. În cazul plăților online Vânzătorul  nu este / nu poate  fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de client, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă numai Clientul. 

12.8. Toate informațiile folosite pentru descrierea produselor și/sau serviciilor disponibile pe Website (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind cu titlu de prezentare. 

12.9. În descrierea produselor și/sau serviciilor Vânzătorul își rezervă dreptul de a utiliza și alte produse (accesorii / etc) care pot să nu fie incluse în costurile produselor respective. 

12.10. Pe Website-ul www.placi-decorative.ro sunt acceptate următoarele modalități de plată:

plata în numerar la  momentul livrării produselor;

plată prin card bancar prin procesatorul de plati NETOPIA Payments;

plată prin virament bancar în contul IBAN: RO87CECEB00030RON2586286 deschis la CEC BANK  pe numele

ANASER CONSTRUCT S.R.L.

. În cazul plăților prin virament bancar, produsele comandate se vor livra doar după ce plata va fi evidențiată în extrasul de cont.

 1. COMANDA ONLINE

13.1. Clientul poate efectua Comenzi de produse comercializate la un moment dat, pe Website sau telefonic

13.2. Prin finalizarea Comenzii Clientul consimte ca toate datele furnizare de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării comenzii, denumită în cadrul acestui document „Comanda”. 

13.3. Prin finalizarea Comenzii, Clientul consimte ca Vânzătorul  să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător sau de Partenerii săi, în orice situație în care este necesară contactarea Clientului. 

13.4. Vânzătorul  poate anula în mod unilateral Comanda efectuată de către Client,  fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului, a tranzacției, în cazul de plății online;

invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de Vânzător , în cazul plății online;

datele furnizate de către Client pe Website sunt incomplete sau incorecte;

activitatea Clientului pe Website poate și/sau produce daune de orice natură de partea Vânzătorului;

realizarea a mai mult de două livrări consecutive eșuate;

în situația apariției unei tranzacții suspecte sau declarată ca suspectă de către o autoritate, instituție, unitate bancară său persoana în drept;

pentru alte motive obiective. 

13.5. Clientul poate renunța la o Comandă efectuată, atunci când este contactat pentru finalizarea Comenzii prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător , în orice situație în care este necesară contactarea Clientului. 

13.6. În cazul în care Clientul renunță la o comandă efectuată cu plata cu card bancar și în care banca emitentă a cardului Clientului a autorizat tranzacția bancară, în sensul blocării în contul Clientului a contravalorii produselor și serviciilor achiziționate de către acesta, suma aceasta va fi deblocată de către Vânzător  în maxim 48 de ore de la data la care Vânzătorul  au luat la cunoștință acest fapt. 

13.7. În cazul în care unele produse comandate de către Client printr-o comandă efectuată cu plata cu card bancar nu sunt disponibile pe stoc, Vânzătorul  va informa clientul asupra acestui fapt și vor dispune deblocarea în contul Clientului a contravalorii acestor produse, în cazul în care această sumă a fost blocată pe cardul Clientului, în maxim 48 de ore de la data la care Vânzătorul  a luat la cunoștință acest fapt. 

13.8. În cazul în care Clientul a ales metoda de plată prin card bancar, iar contravaloarea produselor/serviciilor comandate a fost blocată pe cardul său, acesta are dreptul de a modifica conținutul comenzii sale, în momentul în care este contactat de către Vânzător, în limita valorii blocate pe cardul său. 

13.9. În cazul in care Clientul a ales metoda de plată prin card bancar, iar contravaloarea produselor/serviciilor comandate a fost blocată pe cardul sau, iar contravaloarea noii sale comenzi este mai mică decât contravaloarea produselor/serviciilor comandate inițial, Vânzătorul  va dispune deblocarea în contul Clientului a valorii diferenței dintre contravaloarea comenzii inițiale și a noii comenzi, în maxim 48 de ore de la data la care Vânzătorul  a luat la cunoștință acest fapt. 

13.10. Detaliile de livrare a produselor incluzând dar nelimitându-se la timpul necesar livrării nu constituie o obligație contractuală din partea Vânzătorului sau, fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese, în cazul în care oricare parte poate fi sau este prejudiciată în orice mod de pe urma încălcării acestora. 

13.11. În cazul în care un Client își modifică datele personale, folosind formularele disponibile pe Website, toate comenzile în derulare existente la acel moment, își păstrează datele definite/acceptate de către Client înainte de momentul modificării, luându-se în considerare pentru livrare și contact, noile date modificate corespunzător.

 1. COMANDA TELEFONICĂ

14.1. Clientul / Membrul poate efectua comenzi telefonice pe numărul/numerele de telefon puse la dispoziție de către Vânzător pe Website.

 1. CONTRACT ȘI FINALIZARE

15.1. Vânzătorul va include în coletul expediat către Client, în funcție de tipicul fiecărui produs, toate documentele necesare care să ateste achiziționarea produselor/serviciilor de către Client. 

15.2. Vânzătorul va facilita informarea Clientului asupra stadiului de finalizare în care se afla comanda sa. 

15.3. Contractul la care se adaugă documentele care atestă livrarea către Client a produselor contractate de acesta, de partea Vânzătorului, devine Contract onorat.

 1. TRANSPORT

16.3. Livrarea către Client a produselor/serviciilor achiziționate, este efectuată direct de către fiecare dintre Vânzători privind categoriile de produse comercializate de fiecare dintre ei prin intermediul website-ului www.placi-decorative.ro, în București, sau prin intermediul unei firme de curierat rapid în restul localităților din România. 

16.4. Livrările se vor efectua, în medie, în 72 de ore de la confirmarea comenzii.

16.5. În cazul în care produsul va fi livrat cu depășirea termenului sus menționat, Vânzătorul  va informa Clientul prin e-mail, în termen de 48 de ore de la confirmarea Comenzii caz în care, Clientul poate renunța în scris la comandă. În această situație, Vânzătorul va informa Clientul prin e-mail și va agrea cu acesta prelungirea termenului de livrare cu o perioadă ce nu va depăși termenul de livrare prevăzut inițial. În cazul în care, în cadrul noii perioade agreate de comun acord, produsul va fi indisponibil pentru livrare, Clientul poate solicita rezilierea contractului la distanță și anularea comenzii. 

16.5. Clientul are la dispoziție un termen de 24 de ore de la data emiterii notificării de informare pentru a-și exprima opțiunea privind produsul comandat. 

16.6. Lipsa primirii de către Vânzător a unui răspuns din partea Clientului în termenul precizat, se va considera ca accept tacit al acestuia pentru prelungirea perioadei de livrare. În toate cazurile în care Clientul își exprimă opțiunea în scris pentru rezilierea contractului și anularea comenzii, dacă produsul a fost deja plătit de acesta.

X
×